Saturday, August 30, 2008

Falsafah Majlis Bandaraya Shah Alam

terdapat beberapa objektif Majlis Bandaraya Shah Alam. Antaranya ialah :

1) mewujudkan Shah Alam sebagai sebuah bandaraya yang indah, bersih dan selamat
2) memastikan perancangan dan pembangunan yang teratur dan terkawal selaras dengan pembangunan lestari
3) merancang dan menyediakan kemudahan prasarana perbandaran yang lengkap dan berkualiti.
4) meningkatkan pembangunan kemasyarakatan seimbang dengan pembangunan fizikal
5) mempertingkatkan penggunaan teknologi maklumat dalam semua urusan perkhidmatan
6) mengutamakan pelanggan dalam memberi perkhidmatan yang cekap, tepat, telus,dan berkesan secara berterusan
7) memastikan warga kerja yang kompeten dan komited dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab
8) mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi menggalakkan pertumbuhan industri, perdagangan dan pelancongan.
9) menguatkuasakan peraturan dan undang-undang secara berhemah dan profesional
10) memelihara dan memulihara alam sekitar untuk keselesaan dan kesejahteraan warga Shah Alam.

No comments: