Saturday, August 30, 2008

piagam pelanggan , wawasan, visi, misi, slogan

Piagam Pelanggan
- sentiasa bersedia memberi bantuan dan layanan yang segera, mesra dan bersopan
- sentiasa berusaha mempertingkatkan kualiti perkhidmatan yang diberi
- melaksanakan kawalan ke atas perancangan pembangunan Shah Alam dengan teratur dan berkesan
- memastikan tahap kualiti kehidupan yang tinggi untuk warga Shah Alam

Wawasan
- bersama menjadikan Shah Alam bandaraya bestari, cemerlang dan bertaraf dunia


Visi
- menjadikan Shah Alam Bandaraya Bestari, Cemerlang dan Bertaraf Dunia


Misi
- memberi dan memastikan semua aktiviti di setiap peringkat sentiasa di
tahap cemerlang dalam penyediaan perkhidmatan yang berkualiti


Slogan
Bersama Ke Arah Kegemilangan

No comments: