Saturday, October 25, 2008

kami telah menganalisis soal selidik bagi kawasan kajian kami iaitu Shah Alam..kebanyakan responden kami mengatakan bahawa Shah Alam sukar untuk mendapatkan hiburan. malah, kebanyakan penduduk yang terdapat di sana berumur dalam lingkungan 20 tahun dan ke atas dan merupakan peringkat remaja dan belia..

kesukaran untuk mendapatkan hiburan di sana telah memaksa mereka untuk pergi ke kawasan berhampiran seperti subang jaya untuk berhibur..tetapi, mengikut en Norazmizam, pengarah di jabatan perancangan bandar MBSA berkata bahawa polisi di kawasan tersebut yang tidak membenarkan hiburan di sana..

namun, berbeza dengan kebanyakan golongan pesara yang lebih suka tinggal di kawasan tersebut kerana mereka akan mendapat ketenangan yang sudah semestinya berbeza dengan Kuala Lumpur. hal ini menyebabkan ramai penduduk di sana juga berumur dalam lingkungan 40 tahun dan ke atas.

mereka tidak kisah sekiranya tiada hiburan di sana malah mereka merasakan bahawa gejala sosial akan banyak berlaku sekiranya terdapat hiburan di sana. malah, walaupun tiada hiburan,namun gejala sosial tetap berlaku. .dan ini telah mencemarkan imej Shah Alam itu sendiri.

No comments: