Tuesday, November 18, 2008

Analisis bahagian A

Analisis Bahagian A.


Secara amnya, bilangan keseluruhan penduduk di kawasan Majlis Bandaraya Shah Alam adalah seramai 401581 iaitu pada tahun 2005. Bilangan penduduk ini dipecahkan kepada beberapa kategori bangsa yang terdapat di kawasan MBSA, iaitu seramai 279695 orang Melayu, 55852 orang Cina, 62163 orang India dan selebihnya adalah lain-lain kaum iaitu seramai 3871 orang. Kawasan kajian kumpulan kami adalah di kawasam Shah Alam. Kami dikehendaki menemubual seramai 45 orang responden di kawasan MBSA berkaitan dengan tahap keefisienan Bandar Shah Alam. Bilangan responden kami dibahagikan mengikut kompisisi kaum atau bangsa utama yang terdapat di sana, iaitu Melayu, Cina, India dan tidak termasuk lain-lain bangsa. Bilangan penduduk di Shah Alam keseluruhannya adalah seramai 152184 orang dengan komposisi kaum Melayu seramai 127732 orang, kaum Cina seramai 8530 orang, kaum India seramai 15401 dan lain iaitu seramai 522 orang. Bilangan responden kami dibahagikan berdasarkan kaum utama yang terdapat di Shah Alam, iaitu Melayu seramai 30 orang (66.7%), Cina seramai 7 orang(15.%) dan India seramai 8 orang (17.8%).

Daripada hasil analisis yang telah dijalankan, kami dapati bahawa kebanyakan responden yang kami pilih adalah merupakan penduduk tempatan kawasan kajian kami iaitu Shah Alam sebanyak 18 orang. Ia diikuti dengan responden yang berasal dari negeri Johor iaitu seramai 8 orang, dan Perak seramai 6 orang. Responden yang berasal dari Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan adalah seramai 3 orang dan yang berasal dari Kedah dan Terengganu adalah seramai 2 orang. Manakala responden yang berasal dari Kelantan, Pahang dan Sarawak masing-masing adalah seramai 1 orang.

Daripada data yang telah dianalisis, kami dapati bahawa kebanyakan responden kami berumur dalam lingkungan 18 tahun, 20 tahun dan 22 tahun iaitu seramai 5 orang. Ia diikuti dengan responden yang berumur 21 tahun iaitu seramai 4 tahun. Seramai 3 orang responden kami berumur antara 23 tahun, 25 tahun dan 27 tahun. Manakala seramai 2 orang responden kami berada dalam lingkungan umur antara 24 tahun, 26 tahun, 35 tahun, 43 tahun dan 50 tahun. Dan selebihnya adalah responden yang berumur antara 19 tahun, 28 tahun, 36 tahun, 38 tahun, 39 tahun, 40 tahun dan 52 tahun.

Tahap pendidikan tertinggi responden kami pula ialah di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/MCE) iaitu seramai 22 orang atau 48.9%. Manakala tahap pendidikan kedua tertinggi ialah Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM/HSC) iaitu seramai 8 orang (17.8%) diikuti tahap pendidikan diploma mencatat seramai 7 orang (15.6%). Seterusnya ialah peringkat Ijazah Pertama mancatatkan jumlah seramai 4 orang (8.9%). Penduduk yang berpendidikan tahap Penilaian Menengah Rendah (PMR) hanya seramai 3 orang (6.7%). Jumlah terendah ialah penduduk yang tidak bersekolah iaitu seorang sahaja (2.2%). hal ini menunjukkan tahap pendidikan yang semakin meningkat di Shah Alam.

Daripada data yang telah dianalisis, kami dapati bahawa kebanyakan responden kami tinggal di Shah Alam iaitu seramai 29 orang. Ia diikuti dengan responden yang tinggal di Klang iaitu seramai 10 orang. Seramai 2 orang responden tinggal di Subang dan selebihnya tinggal di Kajang, Kelana Jaya, Kuala Lumpur dan Puchong

Kebanyakan mereka sudah lama menetap di kawasan tempat tinggal mereka selama 1 tahun iaitu seramai 1 orang. Manakala seramai 6 orang responden yang sudah menetap di kawasan kediaman selama 2 tahun. Ia diikuti dengan 4 orang responden yang sudah menetap di kawasan kediaman antara 3 tahun, 8 tahun dan 20 tahun. Seramai 2 orang responden yang telah menetap di kawasan kediaman antara 4 tahun, 18 tahun dan 22 tahun.Selebihnya pula merupakan responden yang menetap di kawasan kediaman antara 5 tahun, 6 tahun, 9 tahun,10 tahun, 16 tahun,21 tahun, 23 tahun, 26 tahun, 30 tahun, 32 tahun dan 36 tahun.

Daripada analisis yang telah diperoleh, kami dapati bahawa kebanyakan responden kami bekerja dalam organisasi swasta iaitu sebanyak 28 orang. Manakala sebanyak 7 orang responden yang bekerja secara persendirian dan sebanyak 2 orang bekerja dengan organisasi kerajaan. Seramai 1 orang yang bekerja dengan organisasi pelancongan dan di kawasan PKNS. Manakala selebinhya iaitu sebanyak 2 orang responden adalah merupakan pelajar di UITM Shah Alam.Bagi data analisis pendapatan bulanan responden, seramai 6 orang responden mempunyai pendapatan bulanan sebanyak RM 600 dan tiada pendapatan. Manakala, seramai 4 orang yang mempunyai pendapatan antara RM1200 dan RM1500. Seramai 3 orang yang mempunyai pendapatan bulanan antara RM900,RM1000,RM3000 dan RM5000. 2 orang responden pula mempunyai pendapatan bulanan antara RM700,RM1800 dan RM2000. Manakala selebihnya mempunyai pendapatan bulanan antara RM550,RM600,RM1400,RM2500,RM6000 dan RM8000.

Dalam analisis tempat kerja responden, kami dapati bahawa kebanyakan responden kami bekerja di kawasan Plaza Alam Sentral iaitu seramai 11 orang. Manakala 11 orang responden bekerja di kawasan Kompleks PKNS iaitu seramai 11 orang. Seramai 8 orang responden bekerja di Shah Alam, 4 orang tiada tempat pekerjaan akibat bekerja sendiri. Manakala selebihnya bekerja di Kedai Kasut, kawasan Kajang, Klang Lama,KLIA,Meru,sekitar Selangor,Serdang,dan Sunway Piramid. Manakala 2 orang responden kami merupakan pelajar UITM Shah Alam. Tempoh bekerja bagi kebanyakan responden kami bekerja selama 1 tahun iaitu seramai 9 orang. Manakala seramai 5 orang responden bekerja antara 2 tahun ,3 tahun dan 5 tahun. Seramai 3 orang responden bekerja selama 5 bulan. Manakala seramai 2 orang responden bekerja dalam masa 6 bulan, 4 tahun dan 6 tahun. Selebihnya bekerja antara 1 bulan, 19 bulan, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan 24 tahun.

Daripada analisis yang telah dibuat bagi bahagian pasangan responden, kami dapati kebanyakan responden yang kami pilih tidak mempunyai pasangan yang bekerja iaitu sebanyak 41 orang. Manakala bagi pasangan responden yang bekerja dalam masa 1 minggu, 4 tahun, 8 tahun dan 15 tahun, rata-rata adalah seramai 1 orang sahaja.
Manakala, bagi jenis pekerjaan pasangan responden kami adalah sebagai cikgu, pegawai, perunding perkahwinana dan teknikal. Bagi analisis untuk organisasi pekerjaan pasangan responden kami, kami dapati seramai 2 orang pasangan bekerja dalam organisasi kerajaan dan selebihnya bekerja secara rakan kongsi dan swasta. Bagi analisis untuk organisasi pekerjaan pasangan responden kami, kami dapati seramai 2 orang pasangan bekerja dalam organisasi kerajaan dan selebihnya bekerja secara rakan kongsi dan swasta. Dalam analisis yang diperoleh daripada tempat kerja pasangan responden kami, kami dapati bahawa kebanyakan pasangan responden kami bekerja sendiri di rumah dan selebihnya di kawasan Kajang, Sungai Buloh dan Toyota.

No comments: