Tuesday, November 18, 2008

bahagian b (online)


Secara keseluruhannya, untuk tahap keefisienan perkhidmatan online di Shah Alam, kami dapati bahawa hampir keseluruhan responden berpendapat bahawa tahap perkhidmatan secara online di Bandaraya Shah Alam adalah masih berada di tahap yang kurang efisien. Ini kerana hanya aspek-aspek seperti aduan kepada ahli majlis, penggunaan perkhidmatan E-pusara dan manggunakan perkhidmatan untuk mencari maklumat sewa berada pada tahap yang tidak efisien. Melalui temubual dengan responden, mereka menjelaskan bahwa mereka lebih selesa menggunakan kaedah manual untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan pihak kerajaan contohnya seperti semakan-semakan bil-bil utiliti. hal ini mungkin faktor kurangnya pendedahan mengenai perkhidmatan yang diwujudkan oleh pihak Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) untuk kesenangan penduduk di sekitar Shah Alam. Kesimpulannya, pihak MBSA perlu meningkatkan usaha untuk memastikan penduduk sekitar peka dengan perkembangan ICT di dalam kehidupan seharian penduduk Shah Alam

No comments: